Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság


Mi az ECDL?


ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European
Computer Driving Licence


Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai
számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem
a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott
igazolni.


Az ECDL finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen,
minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte
kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel
az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi
kormánya elismeri.


Az ECDL célja


Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak
elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljesértékű
tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának
6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.


Az ECDL elismertsége


Egyre több szakképesítő és felsőoktatási intézmény ismeri el az ECDL-t. A
2006/2007-es tanévtől kezdve a különféle szakképesítések megszerzésében,
valamint egyre több felsőoktatási intézményben ismerik el valódi vizsgaként az
Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL). Az alapvető számítástechnikai
ismeretek meglétét igazoló dokumentum megszerzésére az utóbbi években egyre
több középiskolában ösztönzik a tanulókat, akik azonban későbbi tanulmányaik
során szembesülnek azzal, hogy a jogosítvány legfeljebb egy újabb vizsgára
"jogosít fel". Az ECDL magyarországi koordinátori szervezete, a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tájékoztatása szerint viszont az
új, fokozatosan életbe lépő moduláris rendszerű Országos képzési jegyzékben
(OKJ) a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinél a jövőben már
figyelembe veszik, illetve beszámítják az ECDL moduljait, beleértve az önálló,
fakultatív modulokat - képszerkesztés, kezdő szintű web, CAD, haladó szintű
szövegszerkesztés,táblázatkezelés, illetve adatbázis-kezelés - is. Így például
egy adótanácsadónak a szakképesítéshez szüksége lesz az ECDL valamennyi
moduljában meghatározott ismeretekre; egy autószerelőtől az alapvető
számítógép-használati ismereteket, vagyis az operációs rendszerek, a
szövegszerkesztés és az internetes modul fortélyait kérik számon, míg egy
mélyépítő technikus esetében jól jöhet az ECDL CAD modulja is.


Egyre több felsőoktatási intézmény számítja be a tantárgyi követelményekbe
az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy részleges felmentést, jeles kollokviumi
vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDL-bizonyítványukért.


Kinek és miért jó?


Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges
valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét
követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált
(az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt
vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független,
azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül
biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.


Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a
munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.


A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk
össze:
 • A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem
  szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez
  alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a
  szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati
  szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására
  is.


 • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól
  eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a
  számítógép funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.


 • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az
  ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy
  tanfolyami keretek között történő tanulással is.


 • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó,
  amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.


Pályakezdők és munkanélküliek hasonló előnyöket élveznek:
 • Az ECDL széles körű, megalapozott tudással
  felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.


 • A megszerzett tudás készségszintű ismereteket
  jelent, tehát specializálható, azaz a leendő munkaadó bármilyen hardver-,
  ill. szoftver-környezetében könnyűszerrel alkalmazható.


 • Moduláris jellegénél és konkrét
  követelményrendszerénél fogva az ECDL megszerzése történhet akár más,
  önálló szakma elsajátításával párhuzamosan.


 • Az információs társadalom elvárásai alapján
  munkaerő-piaci esélyeket teremt.


Végül, de nem utolsósorban vizsgáljuk meg a munkáltatók
ECDL-ből származó előnyeit:
 • Mivel az ECDL (vagy annak egyes modulvizsgái)
  garantálják a számítógép használatát igénylő munkakör betöltéséhez
  szükséges ismereteket, ily módon a dolgozók munkája hatékonyabbá válik,
  ami elősegíti az IT beruházások gyorsabb megtérülését is.


 • A munkáltató maga határozhatja meg, mely modulokból
  kell a dolgozóknak vizsgát tenni (vagy felvételkor mely modulvizsgákat
  várja el): a feladatokhoz igazodva a tudás folyamatosan bővíthető.


 • Új munkavállaló nem igényel külön betanítást, a már
  sokszor említett felhasználói szintű ismeretek meglétének köszönhetően,
  amely lehetővé teszi az ismeretek alkalmazását bármilyen hardver-, ill.
  szoftver-környezetben: ez a munkáltatónak jelentős idő- és
  pénzmegtakarítást jelent.


 


 
  
Munkavállalóknak
Pályakezdőknek/

Munkanélkülieknek
Munkáltatóknak
Megbízható:

A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja


Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges tudást


Széles körű tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra


Készség-szinten garantálja a munkakör ellátásához szükséges tudás meglétét
Egyszerű:

Konkrét követelmény, moduláris forma


Alkalmas a munka melletti önálló tanulásra is


Önálló szakma tanulása mellett könnyen elsajátítható ismeretek


A feladatokhoz igazodva folyamatosan bővíthető tudás
Minőség-orientált:

Az EU által támogatott rendszer


Növeli a munkaerő- piaci esélyeket


Munkaerő-piaci esélyeket teremt


Az EU-ban támasztott követelményeknek megfelelő tudás
Független:

Szabadon választott hardver és szoftver


A megszerzett tudás konvertálható


A megszerzett tudás specializálható


A munkavállaló nem igényel külön betanítást 
.

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 


Green box


Duna Szimfonikus zenekar

2015. márc. 15.

Diákolimpia BMÁKI

Farsang átvezető tagozat 2015.  

Együtt szaval a Nemzet 2015.