Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola


Home

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Törökbálint, 2005. január 5.


Különös közzétételi lista


Tartalomjegyzék:


 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2010/2011-es tanévben


 2. A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége


 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve


 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói


 5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik, kilencedik évfolyamon elért eredményei


 6. A középiskolai érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve


 7. A szakképzés pályakövetési eredményei


 8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége


 9. A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai


 10. Az iskolai tanév helyi rendje


 11. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma


 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárg yak a 2010/2011-es tanévben


  Sorszám

  Szak

  Végzetség

  1

  tanító

  FŐISKOLA

  2

  tanár

  EGYETEM

  3

  biológia-kémia tanár

  EGYETEM

  4

  tanító

  FŐISKOLA

  5

  tanító

  EGYETEM

  6

  tanító

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  7

  tanár igazgatóhelyettes

  EGYETEM

  8

  tanár - fizika

  EGYETEM

  9

  tanár - matematika

  EGYETEM


  10

  tanár - magyar

  EGYETEM

  11

  tanító - fejlesztő pedagógus

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  12

  tanító

  FŐISKOLA

  13

  tanár

  EGYETEM

  14

  tanító

  FŐISKOLA

  15

  tanár - matematika

  EGYETEM

  16

  tanító - angol műveltségi terület

  FŐISKOLA

  17

  Tanító

  FŐISKOLA

  18

  Tanító

  FŐISKOLA

  19

  tanító, szabadidőztető

  FŐISKOLA

  20

  tanár - matematika, számítástechni

  EGYETEM

  21

  tanár - ének-zene

  FŐISKOLA

  22

  szabadidőszervező - tanár

  FŐISKOLA

  23

  tanár - történelem

  FŐISKOLA

  24

  tanár - technika

  EGYETEM

  25

  könyvtáros - tanár

  FŐISKOLA

  26

  tanár - biológia, környezettan

  EGYETEM

  27

  Tanító

  FŐISKOLA

  28

  Tanító

  FŐISKOLA

  29

  Tanár - angol

  EGYETEM

  30

  Tanár - japán

  EGYETEM

  31

  Tanár - angol igazgatóhelyettes

  EGYETEM

  32

  Tanár - informatika

  EGYETEM

  33

  Tanár - testnevelés igazgató

  EGYETEM SZAKVIZSGA

  34

  Tanító

  FŐISKOLA

  35

  Tanár - testnevelés

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  36

  Tanár - testnevelés

  EGYETEM

  37

  Tanító

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  38

  Tanár - angol

  FŐISKOLA

  39

  Tanár - angol

  EGYETEM

  40

  Napközis tanár

  FŐISKOLA

  41

  Tanító

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  42

  Rendszergazda

  FŐISKOLA

  43

  Tanár - rajz

  FŐISKOLA

  44

  Szakoktató

  FŐISKOLA

  45

  Tanár - magyar pedagógia

  EGYETEM

  46

  Tanító, tanár - német

  FŐISKOLA

  47

  Tanár - történelem, magyar

  EGYETEM

  48

  Tanár

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  49

  Tanár - német

  EGYETEM

  50

  Tanító

  FŐISKOLA


  51

  Tanító

  FŐISKOLA

  52

  Tanár angol

  FŐISKOLA

  53

  Tanító

  FŐISKOLA

  54

  Tanár - rajz, kvk, mozgókép

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  55

  Tanár - német, magyar

  EGYETEM

  56

  Tanár - angol

  EGYETEM

  57

  Tanár könyvtár

  EGYETEM

  58

  Tanár kémia

  EGYETEM

  59

  Tanár - kémia

  FŐISKOLA

  60

  Tanító - testnevelés

  FŐISKOLA

  61

  Tanár - tanító

  EGYETEM

  62

  Tanár - német magyar

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  63

  Tanár - testnevelés

  EGYETEM

  64

  Tanár - német, magyar

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  65

  Tanító - tánctanár

  EGYETEM

  66

  Tanító

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  67

  Tanár - matek technika

  FŐISKOLA

  68

  Tanár - testnevelő

  EGYETEM

  69

  Tanár - japán

  EGYETEM

  70

  Tanár - magyar, francia

  EGYETEM

  71

  Tanár - biológia, angol

  EGYETEM

  72

  Tanár - biológia, angol

  EGYETEM

  73

  Tanító

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  74

  Tanár - biológia, kémia informatika

  FŐISKOLA

  75

  Tanár - magyar, orosz

  FŐISKOLA, SZAKVIZSGA

  76

  Tanár - angol, szállodaismeret

  EGYETEM

  77

  Tanár - matematika, fizika

  EGYETEM

  78

  Szakoktató

  FŐISKOLA

  79

  Tanár - földrajz, biológia

  EGYETEM

  80

  Tanár - földrajt

  EGYETEM

  81

  Tanár angol -francia

  EGYETEM

  82

  Tanár - fizika, matematika

  EGYETEM

  83

  Tanár - angol

  EGYETEM

  84

  Tanító

  FŐISKOLA

  85

  Tanár informatika

  EGYETEM

  86

  Tanár - japán

  EGYETEM

  87

  Tanár -angol

  EGYETEM

  88

  Tanító

  FŐISKOLA

  89

  Tanár - angol, német

  EGYETE


 2. A nevelő-oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

  1. pedagógiai asszisztens – FŐISKOLA – tanító


  2. Informatikus, rendszergazda – FŐISKOLA - tanító


  3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve


   Az intézményre vonatkozó országos mérési eredmények itt tekinthetők meg.


  4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói


   A 2010/11-es tanévben az általános iskolai tagozatról 13 tanuló, a középiskolai tagozatról 10 tanuló folytatta folytatta tanulmányait más intézményben.


   Az általános iskolában 1 évismétlő tanuló volt, míg a középiskolában 2 évismétlés történt.


  5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik, kilencedik évfolyamon elért eredményei


   8. év végi eredmény


   (2009/10 évfolyam)

   9. év végi eredmény

   melyik intézményben

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   16


  6. A középiskolai érettségi vizsgák átlageredményei évenként feltüntetve-


   A gimnázium és szakközépiskola érettségi vizsgaeredményei itt megtekinthetők. A megfelelő vizsgaidőszak kiválasztása után

   a legördülő menüből Törökbálintot kiválasztva megjelennek az intézményre vonatkozó adatok.


  7. A szakképzés pályakövetési eredményei


   A szakképzésben végzett tanulók többsége a vendéglátásban helyezkedett el.


  8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége


   Iskolánkban több mint 50 szakkör és korrepetálás működik, többek között dráma szakkör, tánc, természetismeret, néprajz zenés színház és énekkar is. A testnevelés órákon felül tanulóink kosárlabda, football, floorball, tenisz és játékos gyermektorna foglalkozások közül választhatnak.


  9. A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai


   A hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályait az intézmény honlapjáról (www.balintsuli.hu) elérhető Pedagógiai Program 4.3 része tartalmazz


  10. Az iskolai tanév helyi rendje


   A 2011-2012. tanév havi bontású feladatterve

   AUGUSZTUS


   III. 24.


   (szerda)

   Munkaindító értekezlet Munkacsoportok megalakulása

   VIII. 25-26.

   Tantestületi továbbképzés Sarlóspusztán

   VIII. 29.


   (hétfő)

   Tanulási célok és fela


   10 h PÓTVIZSGA


   8.30 h Munkaindító értekezlet az alsó tagozaton tanító pedagógusok részére

   VIII. 29-30-31.

   GÓLYATÁBOR


   Kísérő tanárok: Bobák Ágnes, Szomju László, Dankowskyné Vértes Judit, Gunther Szilvia, Szoldáth Bernadett

   VIII. 31.


   (szerda)

   8 h Tanévnyitó értekezlet


   13 h Tűz- és balesetvédelmi oktatás


   SZEPTEMBER   IX. 1.


   (csütörtök)

   Az első tanítási nap


   1-4. osztályfőnöki óra (házirend, tűz- és munkavédelmi oktatás, tanév rendje, iskolai munkaterv ismertetése stb.)


   Tanévnyitó ünnepély: a 2. órában a sportcsarnokban


   Tanulószobai csoportok szervezése az átvezető és a középiskolai tagozaton


   5. órától órarend szerinti tanítás kezdődik. Az 1-4. évfolyamosok ebéd után hazamehetnek.


   A szaktanárok kezdjék el szervezni a tantárgyukhoz tartozó szakköröket és fejlesztő foglalkozásokat.


   A foglalkozásokra vonatkozó kérvényeket, programokat szeptember 15-ig kell leadni.

   IX. 2.


   (péntek)

   Követelmények megismertetése a tanulókkal.


   Tanulási célok és fela

   IX. 5.


   (hétfő)

   Tanulói jelentkezés határideje az október-novemberi érettségi vizsgákra.

   Követelmények megismertetése a tanulókkal. Tanulási célok és fela

   IX. 5.


   (hétfő)


   17.30 h

   A tanulók szociális helyzetének feltérképezése az önkormányzati segélyekodaítéléséhez.


   Felelősök: gyermekvédelmi felelősök és az osztályfőnökök.


   Az idén végzett tanulók törzskönyveinek kötésre előkészítése és ellenőrzése.

   IX. 6.


   (kedd)


   17.30 h

   Szóbeli beszámoló a szülői értekezletekről a kezdő tagozat vezetője számára.


   Szülői értekezletek az átvezető tagozaton

   IX. 7.


   (szerda)


   17.30 h

   Szóbeli beszámoló a szülői értekezletekről a kezdő tagozat vezetője számára.


   Szülői értekezletek a középiskolai tagozaton

   IX. 10.


   (szombat)

   Az október-novemberi érettségire vonatkozó összesítő jelentés iskola általi megküldésének határnapja.


   IX. 12.


   (hétfő)

   Szóbeli beszámoló a szülői értekezletekről a középiskolai tagozat vezetője számára.

   IX. 16.


   (péntek)

   Bolyai Matematika Csapatverseny


   Felelős: Szomju László, Villási István

   IX. 19.


   (hétfő)

   Szaktárgyi és szabadidős időtervek elkészítésének határideje


   Szaktanári időtervek leadási határideje a munkacsoport- vezetőknek.

   IX. 23.


   (péntek)

   11-12-es tanulók jelentkezésének határideje az OKTV-re.


   Az első félév vizsgatárgyainak közzététele és ismertetése a tanulókkal a 6., 7., 8., 9., 10., 11. évfolyamokon.

   IX. 29.


   (csütörtök)

   Népmese Napja az alsó tagozaton


   Szervezők: Hermány Csabáné, Mericsné Várhelyi Éva, Szép Zita

   IX. 30.


   (péntek)

   Népmese Napja a felső tagozaton


   Felelős: Kruppa Rita


   Közreműködnek: Hermány Csabáné, Mericsné Várhelyi Éva, Szilágyi Gáborné és a felsős magyartanárok és osztályfőnökök


   Az általános iskolai tanulmányi versenyek (Bolyai Anyanyelv Csapatverseny) jelentkezési határideje.


   OKTV jelentkezési határideje.

   OKTÓBER


   X. 3.


   (hétfő)

   A Zene Világnapjának megünneplése, az iskolai rendezvény felelőse: Hajdú Márta, Jungné Font Judit


   Helyszín: az iskola tornacsarnoka 9 h 6. b-től a 13. osztályig

   10 h 1-5. évfolyam és a 6. a osztály Műsorvezető: Pátkay László

   Közreműködnek: az iskola zenésszínpada Tóth Enikő vezetésével,


   zeneiskolás diákok és a Csillagszemű Táncegyüttes


   Az OKTV-jelentkezések összesítése és beküldési határideje. (ADAFOR)

   X. 3.

   15.30 h Tantestületi értekezlet   (hétfő)


   Programja: 15.30-16.30-ig közös tantestületi értekezlet Témák: Az elektronikus naplóval kapcsolatos kérdések

   Az évkezdés során észlelt munkaszervezési problémák.


   16.30-tól tagozati, munkacsoporti vagy osztály-team értekezleteket összehívására van lehetőség.


   17.30 h Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályos tanulók szülei számára.


   A tájékoztatót Jungné Font Judit – a felső tagozat igazgatóhelyettese – tartja.


   Helyszín: az iskola ebédlője

   X. 5.


   (szerda)

   8 h Volf György Verseny a Zimándy Ignác Általános Iskola szervezésében.

   X. 6.


   (csütörtök)

   Az aradi vértanúk iskolai emléknapja


   Megemlékezés iskolarádión keresztül, Koza Tímea tanárnő és a 6. b osztály szervezésében.


   Megemlékezés és koszorúzás az Öregtemetőben


   Iskolánkat Gunther Szilvia, Jungné Font Judit és Koza Tímea tanárnők, valamint a 6. b és a 9. a osztályos tanulók képviselik.

   X. 10.


   (hétfő)

   GÓLYAHÉT


   Pályaválasztási nyílt nap a középiskolában


   Részletes középiskolai felvételi tájékoztató tagozatok szerint. Bemutató foglalkozások.

   Konzultáció.


   Vezetik: Keszler Márton igazgató, Menráth Péter igazgatóhelyettes


   Művészettörténet OKTV első forduló Pályamunkák felterjesztésének határnapja

   X. 13.


   (csütörtök)

   Pályaválasztási nyílt nap a középiskolában


   Részletes középiskolai felvételi tájékoztató tagozatok szerint.


   Bemutató foglalkozások.


   Konzultáció.


   Vezetik: Keszler Márton igazgató, Menráth Péter igazgatóhelyettes


   Matematika OKTV első forduló I-II. kategória

   X. 14.


   (péntek)

   A DIFER-ben résztvevők számának felmérése az általános iskola első évfolyamán.
   Prokofjev: Péter és a farkas


   14.30 h Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló 3-8. osztály

   GÓLYABÁL (külön kiírás szerint)


   Felelősök: az érintett osztályfőnökök, életkorpedagógiai- vezető és a DÖK

   X. 15.


   (szombat)

   8-12 h Magyar és matematika felvételi előkészítő foglalkozások kezdő napja.


   A középfokú iskolák eddig a napig meghatározzák és megküldik tanulmányi területeik leírását és azok belső kódját a Felvételi Központnak.


   A közoktatási intézmények statisztikai adatszolgáltatásának határnapja.

   X. 17.


   (hétfő)

   Művészettörténet OKTV első forduló (a pályamunkák felterjesztési határideje.)

   X. 21.


   (péntek)

   Iskolai ünnepély október 23-a tiszteletére tagozati rendben (külön kiírás szerint)


   Felelős: Devecsai Andrea, Hajdú Márta és a 11. a osztály

   X. 23.


   (vasárnap)

   Nemzeti Ünnep

   X. 28.


   (péntek)

   Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. Az általános iskolák jelentik az OH-nak a DIFER-ben érintett tanulók létszámát.

   A középfokú iskolák eddig a napig nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat, és közzéteszik a közoktatás informatikai rendszerében is.

   X. 30.


   (vasárnap)

   A reformáció emléknapja.


   A nyári időszámítás vége.

   XI. 2-5.


   (kedd-szombat)

   ŐSZI SZÜNET

   1. h DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR (1-2. évfolyam)

   2. h DUNA SZIMFONIKUS ZENEKAR (3-4. évfolyam)

   NOVEMBER


   XI. 7.

   Az őszi szünet utáni első tanítási nap.

   (hétfő)

   Történelem OKTV első forduló.

   15.30 h

   Tantestületi értekezlet

   17.30 h

   Fogadóóra

   XI. 7-11.


   (hétfő-péntek)

   ISKOLAHÉT – Márton-napi vigasságok


   (a programot lásd tagozatonként külön kiírás szerint)


   Felelős: Hajdú Márta, igazgatóhelyettesek, életkorpedagógiai- vezetők, osztályfőnökök

   XI. 8.


   (kedd)

   Földrajz OKTV első forduló

   XI. 9.


   (szerda)

   Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák kezdő napja.


   Magyar nyelv OKTV első forduló

   XI. 10.


   (csütörtök)

   Informatika OKTV első forduló (II. kategória)

   10 h DUNA SZIMFONIKUSOK (középiskola) 11 h DUNA SZIMFONIKUSOK (középiskola)

   XI. 11 (péntek)


   14.30 h

   Bolyai Anyanyelv Csapatverseny 3-8. osztály


   Helyszín: Budaörs, I. sz. Általános Iskola


   Kísérők: Kruppa Rita, Szép Zita, Pápai Andrea, Német Nóra

   XI. 12. (szombat)

   8.00-11.30 h Magyar és matematika előkészítő foglalkozások

   XI. 14.


   (hétfő)

   Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák befejező napja.


   Magyar irodalom OKTV első forduló

   XI. 15.


   (kedd)

   Angol nyelv OKTV első forduló (I-II. kategória)

   XI. 17.


   (csütörtök)

   A középszintű szóbeli érettségi vizsgák kezdő napja


   Fizika OKTV első forduló

   XI. 18.


   (péntek)

   Az OH közzéteszi a 9. évfolyamra jelentkezők számára a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

   XI. 19.


   (szombat)

   8.00-11.30 h Magyar és matematika előkészítő foglalkozások

   XI. 21.

   Kémia OKTV első forduló

   (hétfő)


   15.30 h Munkaértekezlet az alsó tagozaton tanító pedagógusok számára.

   15.30 h Munkaértekezlet a felső tagozaton tanító pedagógusok számára.


   XI. 23.


   (szerda)

   Informatika OKTV első forduló


   8.45-12.00 h törökbálinti óvónők óralátogatása az első osztályokban.

   XI. 24.


   (csütörtök)

   Biológia OKTV első forduló

   XI. 25.


   (péntek)

   A középszintű szóbeli érettségi vizsgák befejező napja.


   Az érintett nevelési-oktatási intézmények eddig a napig küldik meg az országos méréshez szükséges adatokat az OH-nak.

   XI. 28.


   (hétfő)

   10 h Diákolimpia labdarúgó bajnokság (4. korcsoport)


   Német nyelv OKTV első forduló


   15.30 h Tagozati munkaértekezlet a középiskolai tagozaton tanító pedagógusok számára.


   16.30 h Bródy Vera bábművész előadása a pedagógusok számára.


   A 2. c osztály látogatása a Bóbita Óvodában.


   Az előadásuk témája: „Zenés iskolába hívogató”.


   Kísérők: Kisgyörgyné Dobos Imola, Molnár-Kis Anna, Villási István.

   DECEMBER


   XII. 1.


   (csütörtök)

   Matematika OKTV első forduló (III. kategória)


   ADVENTI PROGRAMOK KEZDETE AZ ISKOLÁBAN

   XII. 3.


   (szombat)

   8.00-11.30 h Magyar és matematika előkészítő foglalkozások

   XII. 5. (hétfő)

   15.30 h


   Összdolgozói értekezlet Téma:

   Közalkalmazotti Tanács tagjainak megválasztása, aktuális kérdések.

   XII. 6.


   (kedd)

   MIKULÁS ünnepségek a DÖK és a testvérosztályok szervezésében.

   XII. 9.

   A DIFER mérés határnapja az általános iskolák 1. évfolyamán.


   (péntek

   10 h Diákolimpia labdarúgó bajnokság (4. korcsoport)


   13.00-15.15 h Karácsonyi készülődés az 1., 2., 3. osztályok számára


   Felelősök: Hajdú Márta, Kisgyörgyné Dobos Imola, Elekné Morvai Bernadett

   XII. 10.


   (szombat)

   Az általános iskolai tanulók jelentkezésének határideje a 8. évfolyamok számára szervezett egységes írásbeli felvételire valamelyik, ilyet rendező középiskolába.

   XII. 13.


   (kedd)

   A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenésének napja.


   12. osztályosok részére próbaérettségi

   XII. 14.


   (szerda)

   9. osztályosoknak próba nyelvvizsga angolból

   XII. 15.


   (csütörtök)

   Az egységes írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik az OH-nak a feladatlap igényüket.


   Játszóház a felső tagozat 5-6. évfolyamai számára Helyszín : az első emeleti aula

   A programot a Csiki Pihenőkert munkatársai szervezik és vezetik


   Kísérők: a tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógusok

   XII. 16. (péntek)

   13.30-15.15 h Karácsonyi készülődés a 4., 5., 6. osztályok számára


   Kézműves foglalkozások, mézeskalácssütés, teaház,

   Hamupipőke (Cindarella) angol nyelvű előadás, táncház Felelősök: Hajdú Márta

   XII. 17.


   (szombat)

   8.00-11.30 h Magyar és matematika előkészítő foglalkozások

   XII. 19.


   (hétfő)

   Történelem vizsga a 11. évfolyamos tanulók számára.


   KIRAKODÓ VÁSÁR


   Időpont: 13 órától 15 óráig

   Helyszínek: földszinti aula, 1. és 2. emeleti folyosó 1-13. osztályosok részvételével

   XII. 20.


   (kedd)

   Játszóház az alsó tagozatos gyerekek számára (kb.: 9-15-ig)


   Helyszín a 2. osztályosok épülete


   A programot a Csiki Pihenőkert munkatársai szervezik és


   vezetik


   Kísérők az órát tartó pedagógusok


   A résztvevő osztályok sorrendjét és a foglalkozások pontos időpontját külön kiírás szerint szervezzük.

   XII. 21.


   (szerda)

   A nap programja:


   1. Iskolai karácsonyi műsor Szervezi és rendezi Nagy Enikő

   Felelős: Lepsényi Lászlóné, Kovács Ákos Helyszín MMMH   A nap programja:


   Alsó tagozat és az 5. és a 6. osztályok órában: Készülődés az osztálykarácsonyokra,

   vonulás a MMMH-ba,


   3-4. órában: A műsor után visszaérkezünk, és akkor lehetnek az osztálykarácsonyok.


   Ebéd után a gyerekek hazamehetnek.


   Felső tagozat 7. és 8. osztályai valamint a középiskolai évfolyamok:


   1. órában tanítás


   órában: vonulás a MMMH-ba,


   4. és 5. órában: A műsor után visszaérkezünk, és akkor lehetnek az osztálykarácsonyok.


   Ebéd után a gyerekek hazamehetnek.


   Abban az esetben, ha valamely osztályban nincs osztálykarácsony, akkor osztályfőnöki órát kell tartani!!!


   Az osztálykarácsonyok az osztályfőnökök és helyetteseik vezetésével

   1. h 1-6. évfolyamok,

   2. h 7-13. évfolyamok   A téli szünet előtti utolsó tanítási nap.

   XII. 22-től XII. 31-ig


   (csütörtöktől hétfőig)

   TÉLI SZÜNET

   2012. 01. 03.


   (kedd)

   A téli szünet utáni első tanítási nap.

  11. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma


Az intézményben tanuló diákok osztályonkénti létszáma a www.balintsuli.hu „iskolánk” menűpontjának tagozatonkénti bontásában szerepel

.

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 


Green box


Duna Szimfonikus zenekar

2015. márc. 15.

Diákolimpia BMÁKI

Farsang átvezető tagozat 2015.  

Együtt szaval a Nemzet 2015.