ÉKP ALAPÍTVÁNY


Pest Megyei Bíróság 1.Pk.A.61.614/1991/15. szám,
új gépi nyilvántartási szám: A.293. szám alatt bejegyzett
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Iskola Alapítvány
Székhelye: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.
Adóig.száma: 19181008-1-13
KSH száma: 19181008-1-13-9199
UniCredit Bank: 10950009-00000011-78040003

A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Értékközvetítő és Képességfejlesztő Iskola Alapítványa által támogatott tevékenységi körök:
anyagi támogatás nyújtása az értékközvetítő és képességfejlesztő program szerint folyó nevelő-, oktató-és fejlesztő munka továbbfejlesztéséhez;
a tanulás-önművelés, a művelődés, sport, a munkavégzés, a kulturált szórakozás és játék, valamint a pihenés kielégítését segítő iskolai beruházások finanszírozása;
anyagi segítség nyújtása az iskola bázisán működő pedagógusok foglalkoztatásához (hozzájárulás a bérezésükhöz, albérleti díjukhoz, letelepedésük támogatása stb.);
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és pedagógusok érdekeltségének növelése anyagi eszközökkel (premizálással, ösztöndíj-rendszer működtetésével, iskolai címek, címfokozatok odaítélésével stb.);
anyagi segítség nyújtása az iskola tárgyi feltételeinek javításához;
a felsorolt (a-e) alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása.

Célkitűzéseink:
tanulók versenyeztetése helyi, megyei, országos versenyeken
osztályok közötti tisztasági, dekorációs versenyek díjazása
sportpálya felújítása; hálók, salak, padok stb.
versenyekre utazók költségeinek fedezése; utazás, szállás stb.
szakkörök eszközeinek beszerzéséhez való hozzájárulás

Törökbálint, 2009. december 21.

Pátkay Lászlóné
a kuratórium elnöke

Az ÉKP Alapítvány 2016. évi beszámolója


IDEGENNYELVI ALAPÍTVÁNY


A Pest Megyei Bíróság 1.Pk.61.613/1991/16. szám, új gépi nyilvántartási szám: A.292. szám alatt bejegyzett
Idegennyelvi Alapítvány
Székhelye: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.
Adóig.száma: 19180997-1-13
KSH száma: 19180997-1-13-9199
UniCredit Bank: 10950009-00000011-78030004

A Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola idegennyelv-oktatásának támogatására létrehozott Idegennyelvi Alapítvány által támogatott tevékenységi körök:
nyelvi oktatás elősegítése
nyelvtanárok képzése, továbbképzése
külföldi tanulmányutak támogatása
külföldi iskolákkal kapcsolatos költségek
hátrányos helyzetben lévő tanulók nyelvoktatásának elősegítése
tárgyi feltételek javítása

Főbb területek, tevékenységek:
tanulók nyelvvizsgára való felkészítése, vizsgához szükséges anyagi eszközök biztosítása
idegen nyelvi versenyekre nevezés, utazás, egyéb költségek
nyelvi könyvek, hanghordozók, audiovizuális eszközök beszerzése
idegen nyelvi táborok szervezése, részvételi költségek biztosítása
felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök támogatása
iskolai versenyeink díjazása, költségeinek fedezése
továbbképzések elősegítése – nyelvtanárok –
alkotói pályázatok díjazása, kiállítások megszervezésének elősegítése
a diáksport folyamatosságához – utazás, nevetés, eszközök – valóm hozzájárulás
jó tanuló – jó sportoló diákok megfelelő elismerése
propaganda munka eszközeinek biztosítása; filmek dekorációs anyagok, szemléltető eszközök

Törökbálint, 2009. december 21.

Pátkay Lászlóné
a kuratórium elnöke

Az Idegennyelvi Alapítvány 2016. évi beszámolója