IVSZ DIGITÁLIS MINTAISKOLA PROJEKT


“Digitális Iskola pilot program indul 2017-ben a digitális pedagógiai fejlesztések első lépéseként. A megvalósítás a Digitális Oktatási Stratégia ajánlásai, illetve a stratégia elfogadásáról rendelkező Kormány-előterjesztésben foglalt feladatok szerint kezdődik el.

A stratégiában foglalt digitális fejlesztéseket megelőzően az IVSZ koordinációjában elindult egy olyan Digitális Mintaiskola projekt, amelynek keretében – az állami, civil és piaci szereplők összefogásával, jelenleg 10-12 köznevelési intézmény bevonásával – megtörténik a későbbi digitális fejlesztések technológiai, személyi és pedagógiai feltételeinek előzetes tervezése, kialakítása, finomhangolása.

A Digitális Mintaiskola projekt célja, hogy választ adjon az alábbi kérdésekre:

Milyen IKT eszközrendszer biztosítja a 21. századi digitális pedagógia hátterét?
Milyen digitális pedagógiai módszerek hatékonyak és ehhez milyen humán infrastruktúra kialakítása szükséges?
Hogyan lehet a későbbiekben a mintaiskolai környezetet alkalmazni a teljes köznevelésre?
Milyen módon lehet üzemeltetni technikai szempontból a digitális iskolákat? Milyen külső technikai feltételek szükségesek?
Milyen sávszélesség, illetve belső hálózati architektúra biztosítja a leginkább hatékonyan a digitális pedagógiai módszertanok infrastrukturális hátterét?” IVSZ


Tanulmány a Digitális Mintaiskola Program tapasztalatairól