ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

2018-05-23 08:00 - 12:00

Az alapkészségek meglétének mérése.
Olvasás, szövegértés; matematikai eszköztudás a 6., 8. és 10. évfolyamon valamennyi tanuló számára.