Az ECL aktuális vizsgaszabályzata ezen a linken olvasható (2018. 01. 20-tól).

Minden vizsganyelvből, minden vizsgaszinten lehetősége van a vizsgázónak az írásbeli kommunikáció (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt használnia. A szótárt a vizsgázó hozza magával a vizsgára.

Feltétlenül hozza magával az alábbi fontos dolgokat:

• 1. személyi igazolvány /útlevél
• 2. vizsgaértesítő levél (nyomtasd ki a kapott mailt), benne a vizsgázói azonosítószámoddal
• 3. több kék vagy fekete színű toll (más szín nem használható), esetleg ceruza és radír

Csak olyan szintű tudásról lehet bizonyítványt szerezni, amilyen szintű vizsgára a jelentkezés történt. (Tehát pl. B2 szintű vizsga esetén nem lehet B1 szintű tudásról bizonyítványt szerezni).

1. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a jelentkezési határidőig beérkezik a jelentkezési lap ÉS a vizsgadíj befizetését igazoló csekk a vizsgahelyre.
2. Minden regisztrált jelentkező kap egy AZONOSÍTÓ SZÁMot, ezt emailben küldjük el, ezzel azonosítunk a vizsgákon és ennek alapján lehet megnézni a vizsgaeredményeket.
3. E-mailben fog értesülni a vizsgák időpontjáról és helyéről.
4. Minden vizsgarésznél arcképes igazolvánnyal (személyi, útlevél) kell igazolni a személyazonosságot.
5. Az írásbeli vizsgákat minden vizsgahelyen ugyanabban az időpontban tartják, általában reggel 8 órakor kezdődnek
• alapfok B1 – péntek
• középfok B2 – szombat
• felsőfok C1 – péntek
6. A vizsgaterembe csak íróeszköz vihető be, a vizsgázó nem tarthat magánál semmiféle könyvet, papírt, táskát, mobiltelefont, kazettát, egyéb készüléket vagy anyagot.
7. A vizsga során kizárólag a vizsgalapokon lehet dolgozni (nincs piszkozati különpapír).
8. Javítófolyadék, javítószalag NEM használható a vizsga során.
9. A vizsga közben a termet csak indokolt esetben hagyhatja el a vizsgázó (egészségi ok).
10. Késve érkező vizsgázó nem bocsátható be a vizsgaterembe.
11. A szóbeli vizsga az írásbeli előtti vagy utáni napon történik (középfokú vizsgánál többnyire péntek/szombat).
12. A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül.
13. A befizetett vizsgadíj NEM igényelhető vissza.
14. 1 alkalommal kérhető vizsgahalasztás (halasztási kérelem nyomtatványon, díja 2.500,- Ft,).
15. A vizsgáztató nem vizsgáztathatja rokonát, közvetlen ismerősét, tanítványát.
16. Minden sikeresen vizsgázó 2 bizonyítványt kap: egy nemzetközit és egy magyart is.
17. Vizsgadolgozatokat kizárólag az ECL vizsgaközpontjában (Pécs) lehet megtekinteni előzetes kérelem után.