Információk az elsősök beiratásához

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről.

 A Bálint Márton Általános és Középiskola felvételi körzete a 2019/2020. tanévben.

Nyilatkozat az etika illetve a hit- és erkölcstan választásról. (2019)

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról. (2019)

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseleteéről. (2019)