TANKÖNYVRENDELÉS A 2018/2019-ES TANÉVRE


Az információk ide kattintva érhetőek el. (2018. április 6.)


KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS


Óvoda utca


Köztársaság tér


Hétfő:        8-14 óráig Hétfő:        7.45-14 óráig
Kedd:         8-16 óráig Kedd:         7.45-16 óráig
Szerda:      8-14 óráig Szerda:      7.45-14 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig Csütörtök: 7.45-16 óráig
Péntek:      8-12 óráig Péntek:      7.45-11 óráig

 


BálinTéka Blog 

Online katalógus


KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT


2017

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Könyvtára

Mericsné Várhelyi Éva

Hermány Csabáné


1. Az iskola tanulói és dolgozói az iskolával létesített jogviszonyuk alapján automatikusan a könyvtár tagjává válnak.
2. A könyvtár szolgáltatásait igénybe vevők a Könyvtárhasználati Szabályzatban leírt feltételeket kötelesek elfogadni.
3. A könyvtár minden tanítási napon tanítási időben nyitva tart. A nyitva tartás alkalmazkodik az adott tanév rendjéhez, és órarendjéhez. A nyitvatartási idő a könyvtár ajtaján jól látható helyen kifüggesztve, mindenki számára olvasható.
4. A könyvtár használata és szolgáltatásai ingyenesek.

A könyvtárhasználat általános szabályai

– A könyvtár rendjéért és tisztaságáért minden olvasó, könyvtárhasználó felelős.
– Ételt, italt fogyasztani a könyvtár helyiségeiben nem szabad.
– Mások munkáját nem zavaró halk beszédet illik használni.

A könyvtár szolgáltatásai

– Helyben használat
– Kölcsönzés
– Egyéni-és csoportos foglalkozások
– Információ-szolgáltatás, tájékoztatás

Az alábbi dokumentumok csak helyben használhatók

– Kézikönyvtár könyvei
– Az AV dokumentumok gyűjteménye
– Folyóirat gyűjtemény
– Tankönyvtári gyűjtemény tankönyvei

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, illetve indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

Kölcsönzés

A kölcsönzés számítógépes nyilvántartással történik. Minden olvasó csak a saját nevére, személyesen vehet ki könyvet a könyvtárból. A nála lévő könyvekről a kölcsönzési idő alatt bármikor tájékoztatást kérhet. A könyvtáros-tanár tudta nélkül dokumentumot a könyvtárból kivinni tilos.

Tanulói kölcsönzés

A kölcsönözhető művek száma:
– 1-2. évfolyam 1 db
– 3-4. évfolyam 2 db
– 5-10. évfolyam 2 db
– 11-13. évfolyam 2 db

A tankönyvek kivételével a kölcsönzési idő 4 hét. A tartós tankönyvek, és más tankönyvek a tanév végéig kölcsönözhetők.

A tanév végén minden tanuló köteles tartozását rendezni az alábbi módon:
– Az 1-11. osztályos tanulók a tanév végéig.
– A 12. évfolyamon tanulók a szóbeli érettségi napjáig.
A végzős diákok igazolást kapnak arról, hogy nincs könyvtári tartozásuk. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni a bizonyítványosztás előtt.
Azoknak a diákoknak, akik nem rendezték tartozásukat kártérítési felelősségük van. Ennek betartatásáért az osztályfőnökök is felelősek.
Az elveszett, megrongálódott dokumentumokat az olvasó köteles az alábbi módok egyikén pótolni:
– A dokumentum azonos kiadásának beszerzésével
– A dokumentum más kiadásának beszerzésével.
A pótlás módját a könyvtáros-tanár meghatározhatja. Az iskolából távozó dolgozó és tanuló köteles a könyvtárral fennálló tartozását távozása előtt rendezni.

A könyvtárban található számítógépek használatának szabályai

A könyvtárban található számítógépeket a diákok kizárólag tanulás céljára használhatják. Az internet használata is az ismeretszerzés és a tanulás céljait kell, hogy szolgálja, ezért játékprogramokat ezeken a számítógépeken használni tilos.

Ez a Könyvtárhasználati Szabályzat a Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.

Törökbálint, 2017. október 18.