AZ ISKOLA PEDAGÓGUSAI


Aczél Csilla

 


egyetem tanár matematika szakos tanár, informatika szakos tanár
Adler Adrienn

 


főiskola tanító általános iskolai tanító
Antal-Csapó Anita (távol)

 


egyetem tanár okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, a pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, általános iskolai tanító, német nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus
Aszódiné Kovács Mária 

 


főiskola tanító általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus életvitel és kézművesség szakterületen
Báderné Wilhelm Edit

 


egyetem tanár angol szakos nyelvtanár, magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár
Bakonyi Gergely László

 


mesterfokozat MA tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész, okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész
Bakó-Ribényi Orsolya (távol)

 


mesterfokozat MA tanár magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelv és irodalom), okleveles magyartanár
Balán-Molnár Emese

 


főiskola tanár általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen
Balázsné Insperger Katalin Olga

 


egyetem tanár biológia szakos középiskolai tanár, kémia szakos középiskolai tanár
Balázs Eszter

 


mesterfokozat MA tanár okleveles matematikatanár
Bánhegyi Judit

 


egyetem tanár angol szakos nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Bartha Beáta

 


főiskola tanár általános iskolai német nyelvoktató tanító, szakközgazdász
Bobák Ágnes Ildikó (távol)

 


mesterfokozat MA tanító okleveles angoltanár, általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen
Bolyosné Kelemen Zsuzsanna Mária

 


mesterfokozat MA tanító általános iskolai tanító, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus
Bout Judit

 


főiskola tanár technika szakos tanár, testnevelés szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár
Brackó Nikolett

 


főiskola tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Czinszky Márta

 


főiskola tanító általános iskolai tanító
Cziprok Andrea

 


egyetem tanár történelem szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, magyar szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen
Csikainé Holoda Edit Elvira

 


főiskola tanár ének-zenetanár, karvezető, ének-zene szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
Dálnokiné Lakatos Ildikó Judit

 


főiskola tanító általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Devecsai Andrea

 


egyetem tanár okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Ducsai Helga

 


egyetem tanár okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Elekné Morvai Bernadett

 


főiskola tanító általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
Endrei Mónika

 


egyetem tanár történelem szakos előadó
Éva Júlia

 


mesterfokozat MA fejlesztő pedagógus okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, a gyermekkor mozgásfejlesztője, óvónő, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Farkas Andrea Viktória

 


főiskola tanító általános iskolai tanító
Godóné Véghseő Diána (távol)

 


egyetem tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Görögné Farkas Zsuzsanna Irén

 


főiskola tanító általános iskolai tanító, óvónő
Göttliné Orosz Ágnes Erzsébet

 


alapfokozat BA tanító általános iskolai tanító, élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Grimm Beáta

 


egyetem tanár földrajz, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Hajdú Attila József

 


főiskola tanár testnevelés szakos általános iskolai tanár
Hajdú Márta Éva

 


főiskola tanár történelem szakos általános iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár
Hermány Csabáné

 


főiskola könyvtáros-tanár könyvtáros
Hódi Beáta Krisztina

 


egyetem tanár biológia szakos tanár, okleveles földrajztanár, okleveles környezettan szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
Horváth Judit

 


mesterfokozat MA tanító gyógypedagógus logopédia szakirányon, általános iskolai tanító, okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Horváth Krisztina

 


egyetem tanár orientalista (japán) szakos bölcsész, okleveles japántanár
Horváthné Erdős Virág (távol)

 


főiskola tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
Horváth – Wenger Emőke

 


egyetem tanár földrajz szakos tanár, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
Hosszú Ildikó Melinda

 


egyetem tanár matematika szakos tanár
Jovián Emese

 


főiskola tanár biológia szakos tanár, okleveles testnevelő tanár
Jung Erika

 


főiskola tanár német szakos nyelvtanár, népművelő
Kallivoda-Koltay Anna (távol)

 


egyetem tanár biológia szakos tanár, fizika szakos tanár
Kápolnai-Puskás Rita (távol)

 


főiskola tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Kardos Csilla

 


egyetem tanár magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Kis Tivadar

 


főiskola tanár testnevelés szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító
Kisgyörgyné Dobos Imola Eszter

 


főiskola tanító általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
Kisné Temesvári Tünde Beáta

 


főiskola tanító általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
Kiss András Sándor

 


egyetem tanár okleveles középiskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár, testnevelő mentortanár, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen
Kisznérné Bazsár Krisztina Anna

 


egyetem tanár angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Kocsis Rita Ilona

 


főiskola tanító általános iskolai tanító
Kollár Monika

 


főiskola tanító általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus iskolai nevelés és szociálpszichológiai ismeretek területen
Kolozsvári Gábor

 


főiskola tanár hittanár
Koppány-Fodor Dóra (távol)

 


főiskola tanító általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol műveltségi területen
Kovács Ákos

 


főiskola szakoktató vendéglátó szakoktató
Kovácsné Halasi Diána

 


egyetem tanár okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, katolikus hittanár
Kreiszné Vörös Bernadett

 


főiskola tanár német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen, gyermek- és ifjúsági felügyelő
Kruppa Rita Éva

 


egyetem tanár magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, okleveles magyartanár, történelem szakos általános iskolai tanár
Laboda Erika Éva

 


főiskola tanító oligofrénpedagógia szakos tanár, gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus
Laboranovits Petra

 


főiskola tanár magyar szakos tanár, könyvtáros
Laczka Gyuláné

 


egyetem tanár matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Laczkó-Éliás Márta

 


főiskola tanár német nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles némettanár
Lukács Fanni Éva

 


mesterfokozat MA tanár testnevelő-edző, okleveles testnevelő tanár
Márczi Mihály

 


mesterfokozat MA tanár angol szakos tanár, földrajz szakos tanár, okleveles angoltanár
Markó Janka

 


főiskola tanító általános iskolai tanító
Markovics Miklós

 


mesterfokozat MA tanár testnevelő-edző, okleveles testnevelő tanár
Mátyás Gabriella

 


főiskola tanító általános iskolai tanító
Mátyás Mária Kátya

 


főiskola tanár általános iskolai hitoktató
Mayer Enikő

 


főiskola tanító általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen
Medve Katalin

 


mesterfokozat MA tanár mozgókép- és médiakultúra szakos pedagógus, rajz szakos tanár, vizuális kommunikáció szakos tanár, okleveles képzőművész tanár, szakvizsgázott pedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Mericsné Várhelyi Éva

 


mesterfokozat MA könyvtáros-tanár könyvtárpedagógia-tanár, óvodapedagógus, általános iskolai tanító, óvodai menedzser
Mischinger-Kiss Gabriella (távol)

 


mesterfokozat MA tanár matematikus, okleveles matematikatanár
Molnár Gergő Ádám

 


mesterfokozat MA tanár okleveles japanológia szakos bölcsész
Molnár Györgyi

 


egyetem tanár kémia szakos középiskolai tanár
Molnár-Kis Anna Zsófia (távol)

 


főiskola tanító általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Molnárné Szombatfalvy Csilla

 


főiskola tanár ének-zenetanár, karvezető, egyházzenész
Mucska Ildikó

 


egyetem tanár angol nyelvtanár, biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár
Nagy Andrea (távol)

 


egyetem tanár testnevelő tanár
Nagy Anna Őzike

 


főiskola tanító általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel
Nagy Enikő Irén

 


egyetem tanító etnográfus, általános iskolai tanító
Nagy Fruzsina (távol)

 


főiskola gyógy-pedagógus gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Nánási Krisztina

 


egyetem tanár angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, főiskolai szakközgazdász marketingvezető szakon
Német Ibolya Nóra

 


főiskola tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Németh Henrietta

 


egyetem tanító általános iskolai tanító, okleveles szociológus
Németh Roland

 


egyetem tanár okleveles középiskolai testnevelő tanár
Németh Veronika

 


egyetem tanár okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Netye Zoltán Pál

 


egyetem tanár történelem szakos tanár
Novák Sára

 


egyetem tanár okleveles középiskolai magyartanár
Oláh Éva Mária

 


egyetem tanár fizika szakos tanár, matematika szakos általános iskolai tanár, fizika szakos általános iskolai tanár
Olasz-Barabás Brigitta

 


egyetem tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Orovecz Otília

 


főiskola tanár környezetvédelem szakos mérnöktanár
Papp Edina

 


mesterfokozat MA tanár okleveles némettanár, okleveles szakedző (a sportág megjelölésével), okleveles testnevelő tanár
Pátkay László József

 


egyetem tanító okleveles tánctanár (néptánc), általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Pátkay László Józsefné

 


egyetem tanító általános iskolai tanító, dráma- és színházpedagógus,  szakvizsgázott pedagógus, gyermek-és diákszínház rendező
Pintér Annamária

 


egyetem tanár testnevelő tanár
Pluhár Erika

 


egyetem tanár magyar szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár
Reinholczné Keszei Szilvia

 


főiskola tanító gyógypedagógus, általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen
Sárköziné Jávorcsik Mária

 


egyetem tanár számítástechnika szakos tanár, gépészmérnök, mérnöktanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Slakta Katalin

 


egyetem tanár okleveles informatikatanár, okleveles informatikus könyvtáros, bőrfeldolgozóipari üzemmérnök, okleveles bőrfeldolgozó szakos műszaki tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Stefán Erzsébet Róza

 


egyetem tanár számítástechnika szakos tanár, matematika szakos tanár, fizika szakos általános iskolai tanár
Szabari-Koza Tímea (távol)

 


egyetem tanár okleveles pedagógia szakos bölcsész, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, pedagógia szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Szabó Attila

 


egyetem tanár okleveles magyartanár, magyar alapszakos bölcsész (magyar nyelv és irodalom), okleveles történelemtanár
Szabó Beáta

 


egyetem tanár okleveles informatikatanár, okleveles mérnöktanár
Szabó Hajnalka

 


főiskola tanár angol nyelvtanár
Szakály Edit

 


egyetem tanár matematika szakos középiskolai tanár, fizika szakos középiskolai tanár
Szászné Juszkó Nikoletta

 


egyetem tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen
Szmolényi Andrea Nóra

 


főiskola tanító általános iskolai tanító,  vizuális nevelés műveltségterület
Szűcs Sándor

 


egyetem tanár üzemmérnök, műszaki tanár, okleveles matematikatanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Takács Éva

 


egyetem tanító általános iskolai tanító, etnográfus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Takács-Titschka Tímea Krisztina

 


egyetem tanár okleveles középiskolai testnevelő tanár, közgazdász kereskedelmi szakon, okleveles gyógytestnevelő tanár
Toronya Laura

 


mesterfokozat MA tanár okleveles képzőművész tanár, szobrászművész
Tost Zsófia

 


egyetem tanár okleveles angoltanár
Tóth Erika

 


egyetem tanár biológia szakos középiskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár
Tóthfalusi Tibor

 


főiskola szakoktató vendéglátóipari üzemgazdász
Tóthné Pfeffer Lilla Mónika egyetem tanár zeneelmélet-szolfézstanár, karvezető, okleveles ének-zene tanár, zeneelmélet tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Tőzsér Irén

 


főiskola tanító általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen
Turainé Simonics Cecília

 


egyetem tanár okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles franciatanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár
Uhri Anikó

 


egyetem tanár angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Urvári Orsolya

 


egyetem iskola-pszichológus okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár, sport szakpszichológus, okleveles középiskolai testnevelő tanár
Varga Anikó

 


főiskola tanár angol szakos nyelvtanár
Varga Klára

 


főiskola tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Varga Marianna

 


egyetem tanár mérnöktanár (gépész), okleveles közgazdász
Várhidy Emese

 


főiskola tanár általános iskolai tanító, okleveles némettanár
Villási István

 


főiskola tanító általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen, általános iskolai tanító informatika műveltségi területen
Vizsnyiczai Sára (távol)

 


egyetem tanár okleveles japán szakos bölcsész és tanár, kommunikáció szakos bölcsész (zárójelben a szakirány megjelölésével)
Vogl Bertalan

 


egyetem tanár agrármérnök, angol szakos nyelvtanár
Zakó Márta

 


egyetem tanár angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Zsilinszky Éva

 


főiskola tanító általános iskolai tanító