Vizsgaszintek

Az alábbi 4 szinten tehető ECL nyelvvizsga:
A2 – akkreditálható
B1 – akkreditált alapfok
B2 – akkreditált középfok
C1 – akkreditált felsőfok


A Közös Európai Referenciakeret leírása alapján az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

A2
– a nyelvtanulás kezdő szakaszában méri a nyelvtudást
– ajánlott általános iskolák végzős tanulói számára


B1
– alapfokú nyelvtudást igazol
– a vizsgázó képes egyszerűbb élethelyzetekben szóban és írásban kommunikálni

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.


B2
– középfokú nyelvtudást mér

Megérti az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvi beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni sokféle témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.


C1
– felsőfokú, az anyanyelvi beszélőét megközelítő nyelvtudást mér

Meg tud érteni igényesebb és hosszabb különböző típusú szöveget, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül, hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.


Részletes vizsgakövetelményeket lásd itt.