Tankönyvrendelés a 2018/2019-es tanévre

Tisztelt Szülők!

A Kormány, 1265/2017. (V.29.) hozott határozata értelmében, a 2018/2019-es tanévben az ingyenes tankönyvellátás kiterjed az 1-9. évfolyam valamennyi tanulójára.

A 10-12. évfolyam tanulói közül továbbra is a normatív támogatásra jogosultak, valamint a nemzetiségi és gyógypedagógiai nevelés-oktatásban résztvevők részesülnek ingyenes tankönyvellátásban.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő okiratok bemutatása:
– családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
– szakorvosi igazolás,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat,
– gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a tankönyvrendelet 11. melléklete szerint kiállított igazolás,
valamint az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nyomtatvány kitöltése.

Az igazolás csak akkor elfogadható, ha 2018. október 1-jei hatállyal érvényes.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtár állományába kell venni és a tanulók kötelesek, legkésőbb az utolsó tanítási napon, visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának olyan állapotban, hogy a következő tanévben újra kioszthatók legyenek.

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve. Ezen évfolyam tanulói minden évben új tankönyvet kapnak.

Ezért a tankönyvekbe beleírni, aláhúzni, szöveget kiemelni nem szabad!
A megrongált, következő tanévben nem kiadható tankönyv helyett a károkozónak új tankönyvet kell vásárolni és a könyvtárnak azt kell leadnia.

Aki szeretné, hogy gyermeke saját tankönyvből tanulhasson, egyénileg megvásárolhatja a:

webshop.kello.hu oldalon megrendelve
Kódex tankönyvcentrumban: 1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Lakótelepi Könyvesboltban: Budaörs, Patkó utca 9.
Tudás Könyvkuckóban: Érd, Budai út 20.

Törökbálint, 2018. április 6.

Együttműködésüket köszönve:
Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Vezetősége


Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

Igénylőlap gyermekvédelmi gondoskodás esetén