Tankönyvrendelés a 2019/2020-as tanévre

Tisztelt Szülők!

A Kormány határozata értelmében a térítésmentes tankönyvellátás a 2019/2020-as tanévben is kiterjed az 1-9. évfolyam valamennyi tanulójára.

A 10-12. évfolyam tanulói közül továbbra is a normatív támogatásra jogosultak, valamint a nemzetiségi és gyógypedagógiai nevelés-oktatásban résztvevők részesülnek ingyenes tankönyvellátásban.

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő okiratok bemutatása:

  • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
  • szakorvosi igazolás,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat,
  • gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a tankönyvrendelet 11. melléklete szerint kiállított igazolás,

valamint az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nyomtatvány kitöltése.

Az igazolás csak akkor elfogadható, ha 2019. október 1-jei hatállyal érvényes.

 Az igénylőlapot 2019. április 17-ig vissza kell juttatni az iskolába, az igazolásokat pedig legkésőbb 2019. október 1-ig be kell mutatni. Aki október 1-ig nem mutatja be az igazolásokat, annak október 5-ig ki kell fizetnie a tankönyveket.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtár állományába kell venni és a tanulók kötelesek legkésőbb az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának olyan állapotban, hogy a következő tanévben újra kioszthatók legyenek.

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve. Ezen évfolyam tanulói minden évben új tankönyvet kapnak.

Ezért a tankönyvekbe beleírni, aláhúzni, szöveget kiemelni nem szabad!

A megrongált, következő tanévben nem kiadható tankönyv helyett a károkozónak új tankönyvet kell vásárolni és a könyvtárnak azt kell leadnia.

Aki szeretné, hogy gyermeke saját tankönyvből tanulhasson, egyénileg megvásárolhatja a:

  • kello.hu oldalon megrendelve
  • Kódex tankönyvcentrumban: 1054 Budapest Honvéd u. 5.
  • Lakótelepi Könyvesboltban: Budaörs Patkó utca 9.
  • Tudás Könyvkuckóban: Érd Budai út 20.

Törökbálint, 2019. április 10.

Együttműködésüket köszönve:

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola Vezetősége


Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz (5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez)

Igazolás gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságához (11. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez)