TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK


A tanórákon kívül a következő típusú iskolai foglakozásokon vehetnek részt a tanulók:

Iskolaotthonos oktatás, tanulószoba

 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás)

Szabadidős programok szervezése iskolán belül:

• szakkör:

– dráma
– japán
– természetbúvár
– kézműves
– tánc
– sakk
– természetjáró – turisztikai
– tantárgyi
– csillagász szakkör
– legorobot
– 3D nyomtató szakkör

• korrepetálás
• tehetségfejlesztés
• sportkörök (A Diáksportegyesület szervezésében kosárlabda, tollaslabda, játékos sportvetélkedő felkészítésen vehetnek részt.)
• énekkar
• tanulmányi, sport és egyéb versenyek
• diáknap
• egyéb iskola rendezvények, ünnepélyek,
• Témahetek:

– Népmese napja
– Zene világnapja
– Költészet napja
– Komplex verseny az alsó tagozaton
– Egészség napja
– Föld napja
– Alsó tagozaton osztályonkénti bemutatkozó műsor
– Erdei iskola
– Preventív projektek (drog, dohányzás stb.)
– Pályaorientáció
– Iskolahét
– TIFO nap
– Határtalanul pályázat
– Digitális témahét


HAGYOMÁNYÖRZŐ TEVÉKENYSÉGEK


– Fontos feladat az iskola névadójának, Bálint Márton emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés november 11-én a névadó névnapjához kapcsolódó iskolahét, avagy a Márton-napi programok. Iskolahét Márton-napok, november 11-én
– Adventi készülődés
– Szülők bálja februárban
– Szalagavató
– Gólyabál
– Ballagás középiskolások és felső tagozatosok számára
– Iskolagaléria kiállításai diákmunkákból és különböző művészeti ágak képviselőinek munkáiból
– Beiskolázási, pályaválasztási szülői értekezletek, fórumok
– Pályázati lehetőségek feltárása


ISKOLAI KERETBEN RENDEZENDŐ ÜNNEPÉLYEK / RENDEZVÉNYEK


– Nemzeti ünnep (október 23.)
– Márton napi vigasságok (november 11.)
– Karácsony
– Nemzeti ünnep (március 15.)
– Szalagavató ünnepély
– Iskola-napok (április első hete)
– Iskolai Fesztivál (bemutatkozó műsor) a páros években
– Szent Flórián nap (május 4.)
– Ballagás (május)
– Összetartozás Napja (június 4.)
– Tanévzáró ünnepély (június)
– Pedagógusnap (június első vasárnap)


TAGOZATI VAGY OSZTÁLY KERETBEN RENDEZENDŐ ÜNNEPÉYLYEK / RENDEZVÉNYEK


– Az aradi vértanúk napján megemlékezés (október 6.)
– Mikulás (december 6.)
– Farsang (február)
– Kommunista diktatúra áldozatainak emlékéről (február 25.)
– Holokauszt áldozatainak emlékéről (április 16.)
– Föld napja (április 22.)
– Anyák napja (előtte pénteken)
– Gyermeknap (előtte pénteken)
– Kihívás napja (előtte pénteken)
– Középiskolai előkészítő (Gólya-tábor)