A vizsgaeredmények 30 nappal az utolsó írásbeli vizsganap után tekinthetők meg az ECL honlapján.

Sikertelen vizsga esetén részvizsga (írásbeli vagy szóbeli) VAGY komplex vizsga ismétlésére van lehetőség.