Írásbeli részvizsga:

  • olvasáskészség (olvasott szöveg értése)
  • íráskészség (önálló szövegalkotás írásban)

Szóbeli részvizsga:

  • beszédkészség (önálló szövegalkotás szóban)
  • beszédértés (hallás utáni szövegértés)

A feladatsorban nincsen nyelvtani tudást számon kérő feladat. Az írásbeli kommunikációs (fogalmazás) vizsgarészben egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használható.

Lehetőség van mind a 4 vizsgarészre egyszerre jelentkezni, ez a komplex vizsga. Választható csak külön az írásbeli vizsga, vagy a szóbeli vizsga is.

Mintafeladatokat az ecl.hu honlapon talál.